Handelsbetingelser
GENERELLE SALGS & LEVERINGSBETINGELSER VIANORD ApS

Anvendelse
Nedenstående salgs og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftlig aftalt.

Bestilling
Vianord ApS katalog, prisliste og webshop udgør ikke et bindende tilbud fra Vianord ApS.
Der foreligger ingen endelig aftale parterne imellem, før Vianord ApS har givet accept i form af skriftlig ordrebekræftelse.
Stemmer Vianord ApS ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber straks reklamere. I modsat fald vil køber, være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

Priser
Alle priser er excl. moms og andre afgifter, Priser gælder indtil nyt katalog eller prisliste udsendes. Der tages forbehold for
prisændringer, som følge af told og valutaændringer samt trykfejl.

Betaling
Betaling kan ske med bankoverførsel.
Reg. nr. 8090
Konto nr. 0001118093

Levering
Levering sker ab. lager med mindre andet skriftlig aftales.
Der tages forbehold for udsolgte og eventuelle udgåede varer.
Levering af varer fra Vianord ApS anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret.
Bemærk porto og fragt er ikke medregnet på ordrebekræftelsen.

Fragt : Gældende for Danmark.
OBS : Ikke brofaste øer, er undtaget.

Fragten er beregnet som postpakker op til 30 kg til følgende beløb.

0 - 5 kg = 75,00 kr.

5 - 10 kg = 95,00 kr.

10 - 20 kg = 145,00 kr.

20 - 30 kg= 175,00 kr.

30 - 600 kg = 350,00 kr.

Reklamationer
Vianord ApS yder sædvanlig reklamationsret i 2 år på alle produkter. Ved berettigede reklamationer returneres produkterne til Vianord ApS, som så foretager enten reparation, omlevering eller kreditering.
Der skal fremsendes behørige specifikationer af reklamationen, inden den returneres til Vianord ApS.
Faktura skal vedlægges. Såfremt der ikke fremsendes behørig specifikation, kassebon eller købsfaktura, bortfalder garantien og køber betaler selv alt fragt.

Fortrydelsesret
Vianord ApS yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer.
Fortryder du købet, skal Vianord ApS underrettes herom senest 14 dage efter den dag, du modtog dine varer.
Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Vianord ApS.
Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Vianord ApS side, er denne af vejledende art.

Returnering
Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale med Vianord ApS, og kun i original emballage.
Ved returnering fratrækkes 15%.

Ejendomsforbehold
I ethvert tilfælde, hvor der ydes nogen form for kredit, anses salg for sket med ejendomsforbehold således,
at leverancen i det interne forhold til køber forbliver Vianord ApS ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.

Produktansvar
Vianord ApS er i sædvanlig omfang ansvarlig for personskade eller tingskade på baggrund af produktansvarsreglerne.
Såfremt skadeslidtes krav overfor køber, som kan henføres til Vianord ApS´ produktansvar, skal køber straks og senest 5 arbejdsdage efter køber har modtaget skriftlig krav fra skadeslidte, orientere om og videresende kravet til ´Vianord ApS.

Ansvarsfraskrivelse
Vianord ApS er i intet tilfælde medmindre der foreligger grov uagtsomhed, ansvarlig for indirekte tab hos køber, herunder hverken drift tab, avance tab, omkostninger til dækningskøb, tidstab, tab af goodwill eller lign. tab.

Tvister og lovvalg
Parternes uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser og alt,
som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved de almindelige domstole efter dansk ret.

ØNSKER DU AT MODTAGE VORES NYHEDSMAIL OM NYE PRODUKTER, SÅ SEND OS EN MAIL:
kontakt@vianord.dk